Home staging, reforma de pisos en venda o lloguer. Servei destinat a perfeccionar i renovar l’aspecte general de l’habitatge destinat a la venda o lloguer. Es tracte de restaurar i renovar els aspectes ja existents per crear un ambient acollidor i neutral adequat per a tot tipus de target.

c/ Equador 2, 5ª planta  08029 Barcelona  -  T. 93 209 29 05  -  F. 93 511 41 30  -  info@cubi80.com